Behandelingen

Een behandeling is opgebouwd uit een anamnese, een behandeling en een nagesprek.

  • De anamnese is een uitgebreid intakegesprek en is bedoeld om informatie over u te verkrijgen, over uw lichamelijke klachten, uw gedragspatronen en de invloeden die een rol hebben gespeeld in het ontstaan van uw klachten.
  • Tijdens de anamnese wordt gekeken naar de huidige toestand van uw klacht en de mogelijke behandeling daarvan. Dit wordt opgenomen in een behandelplan met de werkvormen die ingezet kunnen worden.
  • De behandeling zal gericht zijn op de klacht en/of de behoefte van de patient gebruik makend van de verschillende werkvormen om de huidige situatie te verbeteren.

Uitgangspunt voor een behandeling is een duidelijk en helder inzicht te krijgen in het ontstaan van uw klacht door middel van een uitgebreide intake. Uw klacht wordt onderzocht vanuit zowel fysiek, mentaal en emotioneel oogpunt.

Doel van de therapie is het verhelpen van de klacht, het verkrijgen van een betere balans tussen lichaam en geest en het krijgen van inzicht om klachten in de toekomst te voorkomen. Hiervoor worden handreikingen meegegeven.

Mijn werkvormen zijn:

  • Lichaamsgerichte therapie
  • Cranio Sacraal therapie
  • Gesprekstherapie

 

Als BATC therapeut beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld. Het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben kunt u via de link downloaden   Reglement Geschillencommissie

Indien u een klacht hebt meld deze dan eerst bij de BATC, die een mediation traject zal starten. Indien dit geen bevredigende oplossing biedt wordt uw klacht gemeld bij de geschillencommissie.